Članstvo

 1. Redovni članovi
  • Svako lice koje želi da pohađa jednu od aktivnosti koju nudi Fit Land (školica sporta, korektivna gimanstika, grupni ili individualan trening, joga)
  • Sportisti, sportski stručnjaci i druga fizička lica koja su angažovana u Sportskom udruženju

 2. Pridruženi članovi
  • Lica svih uzrasta koja osmišljavaju i sprovode aktivnosti u Sportskom udruženju
  • Maloletni sportisti angažovani u Sportskom udruženju

 3. Pomažući članovi
  • Svako lice koje želi da doprinosi ostvarivanju ciljeva Sportskog udruženja

 4. Počasni članovi
  • Svako lice koje ima posebne zasluge za rad sSportskog udruženja ili čije članstvo u Sportskom udruženju je od posebnog interesa za ostvarivanje njegovih određenih ciljeva. Ovo lice imenuje se odlukom Upravnog odbora Sportskog udruženja Fit Land