Korektivna gimnastika

Korektivna gimnastika predstavlja skup fizičkih vežbi doziranih po intezitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primenjivati preventivno kod dece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta, ili terapijski – ako oni već postoje, kako bi se sprečila njihova dalja progresija. Najčešći deformiteti koji se javljaju jesu: ravna stopala, skolioza, lordoza, kifoza, X noge, O noge, izdubljene ili ispupčene grudi i krilaste lopatice. Mogu da se jave kod dece koja su fizički neaktivna, imaju prekomernu telesnu težinu, provode puno vremena pred računarom, ili su jednostavno naglo izrasla tokom puberteta.

Ciljevi korektivne gimnatike su:

Pored toga, ovim vežbama se utiče i na podizanje kvaliteta opšteg stanja organzma.